top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

Eigendom en schrijven van de site: Elodie & Grégory KARAM

Niet-professionele gemeubileerde verhuurbedrijf onder registratienummer 74063 000816 XR

E-mail: chaletclemalou@gmail.com - Tel: 06.16.77.75.85 / 06.23.12.84.48

Adres: 3 Zone Artisanale la Rivière, Parigny 50600 Grandparigny

Website-hosting: Wix.com LTD
40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israël
BTW-nummer: EU442008451

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site en de inhoud ervan, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars, is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

De hyperlinks die in het kader van deze site zijn opgezet in de richting van andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn, kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van de site vallen.

De informatie op deze website, die op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden aan internetgebruikers ter beschikking gesteld en is niet contractueel van aard. Hoewel aan de inhoud van deze site bijzondere zorg is besteed, kunnen wij de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op deze site gepubliceerde informatie niet garanderen.

Recht op inzage en rectificatie: Overeenkomstig artikel 27 van de wet van 6 januari 1978 bekend als "informatica en vrijheden", hebt u recht op toegang, rectificatie en verwijdering met betrekking tot uw gegevens onder de voorwaarden van artikel 34 van genoemde wet. Neem contact met ons op om dit recht uit te oefenen.

Bestemming van de verzamelde informatie: De elektronische berichten die via de links van deze site worden verzonden, worden bewaard voor hun verwerking en voor de duur die nodig is voor hun verwerking. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens niet aan derden mee te delen zonder uw voorafgaande toestemming. De rechten van toegang en rectificatie worden uitgeoefend met Elodie en Grégory Karam.

Bijwerken van de juridische kennisgevingen: We behouden ons het recht voor om deze juridische kennisgeving op elk moment bij te werken, afhankelijk van wijzigingen in de inhoud van de site en de aanvullende beperkingen van de noodzakelijke bescherming. We nodigen daarom alle gebruikers uit om deze pagina elke keer dat ze de site raadplegen te bezoeken om er vertrouwd mee te raken. Het raadplegen van de site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u op deze site surft, worden er waarschijnlijk cookies op de computer van de gebruiker geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken. Weigering om een cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar op:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Als klant heeft u altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de arbitragecommissie van de Europese Commissie. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

bottom of page